Bakalárske práce 2012/2013

Témy bakalárskych prác v AR 2012/2013

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
Neurónové siete v senzorovej technike
Meno študenta:Tomáš KLIMENT
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2013

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Návrh reduktora otáčok pre piestový motor
Meno študenta:Norbert RÍZ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2013

Téma bakalárskej práce:
Návrh zariadenia na meranie reakčného krútiaceho momentu elektromotora
Meno študenta:Erika SZEPESIOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2013

Téma bakalárskej práce:
Návrh zariadenia na meranie reakčného krútiaceho momentu piestového motora
Meno študenta:Rastislav ŠATEK
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2013

Riadenie leteckej dopravy

Téma bakalárskej práce:
Únava materiálu a jej vplyv na bezpečnosť prevádzky lietadiel
Meno študenta:Pavol ŠTEC
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2013