ŠR 2011/2012

Blahoželáme!

Dňa 27. 08. 2012 a 28. 08. 2012 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Kataríny Draganovej, Ing. Rudolfa Sabola, Ing. Andreja Čverhu a Ing. Pavla Lipovského. K úspešným obhajobám blahoželáme.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. 08. 2012 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF o 8:30 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Kataríny DRAGANOVEJ s dizertačnou prácou na tému "Testovanie a kalibrácia multisenzorových systémov" a o 10:30 obhajoba dizertačnej práce Ing. Rudolfa SABOLA s dizertačnou prácou na tému "Technické aplikácie magnetických mikrodrôtov".
Dňa 28. 08. 2012 sa v zasadacej miestnosti KLTP (B15/36) o 8:30 uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Andreja ČVERHU s dizertačnou prácou na tému "Číslicové magnetometre s mikrodrôtovými senzormi" a o 10:30 obhajoba dizertačnej práce Ing. Pavla LIPOVSKÉHO s dizertačnou prácou na tému "Možnosti magnetometrického zabezpečenia objektov".
Prajeme úspešné obhajoby.

Blahoželáme!

Dňa 27. 06. 2012 sa uskutočnila obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Jozeka. K úspešnej obhajobe blahoželáme.

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

Dňa 08. 06. 2012 sa uskutočnia v Štátnom divadle v Košiciach promócie absolventov inžinierskeho štúdia.
Absolventom študijného programu Senzorika a avionické systémy v odbore elektronika začne promočný ceremoniál o 13:00.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 27. 06. 2012 o 9:30 sa v zasadacej miestnosti KLTP (B15/36) uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra JOZEKA s dizertačnou prácou na tému "Analýza a syntéza gradientných indukčných snímačov s geometricky extrémnou šírkou snímania". Prajeme úspešnú obhajobu.


ŠVOČ

Dňa 11. 04. 2012 sa na našej katedre uskutočnil 2. ročník súťaže ŠVOČ v sekcii Avionické a senzorické systémy, kde sa na prvom mieste umiestnila súťažná práca Bc. Branislava Bajúsa a Bc. Jána Bajúsa na tému Bezpilotný prostriedok pre letecké snímkovanie (stručný príspevok od autorov nájdete tu). Víťazom blahoželáme. Výsledky súťaže sú v sekcii ŠVOČ a fotky zo súťaže v sekcii Fotogaléria.

Objednávanie prolongačných známok ISIC, NO ISIC v AR 2012/2013 pre študentov denného štúdia

Od akademického roku 2012/2013 bude prvý krát na TUKE zavedený objednávkový formulár pre objednanie prolongačných známok na predĺženie platnosti preukazu na ďalší AR pre denných študentov vo všetkých stupňoch štúdia. Pre študentov externého štúdia k žiadnym zmenám nedochádza. Od februára do konca marca bude denným študentom k dispozícii web rozhranie, kde si študent zvolí-objedná jednu z dvoch druhov prolongačných známok:
- známka ISIC – je originál prolongačná známka ISIC (ISIC licencia stojí 7,-Eur a uhrádza sa samostatne), ktorá zabezpečí kompletnú funkcionalitu preukazu vrátane zliav a benefitov ISIC (poskytovaných CKM SYTS) (www.isic.sk)
- známka NO ISIC (interná okrúhla) – zabezpečí všetky interné (univerzitné) a externé funkcionality karty okrem zliav a benefitov ISIC poskytovaných CKM SYTS
Objednávanie známky sa realizuje prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii spolu zo základnými informáciami na web stránke TUKE.
Objednaná známka bude študentovi vydaná na ÚVT po zápise na nasledujúci AR.
S prípadnými otázkami či problémami sa študenti môžu obrátiť priamo na pracovisko kariet na ÚVT alebo mailom na helpdesk@tuke.sk.
Pokiaľ si študent žiadnu známku neobjedná, bude mu vydaná originál známka ISIC.

Plán konferencií na rok 2012

Aj v tomto kalendárnom roku sa uskutoční rad vedeckých konferencií zameraných na senzoriku a magnetometriu. Súpis plánovaných konferencií na rok 2012 spolu s dôležitými informáciami a termínmi nájdete v sekcii Konferencie a semináre.

Termíny odovzdávania záverečných prác do Univerzitnej knižnice pre LF v akademickom roku 2011/2012

Príjem licenčných zmlúv a vydávanie Potvrdení o odovzdaní licenčnej zmluvy pre študentov Leteckej fakulty TUKE bude prebiehať v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod. na prízemí v Univerzitnej knižnici (v priestoroch Copycentra) v nasledujúcich termínoch:
- inžinierske štúdium 25.4.2012-30.4.2012
- bakalárske štúdium 14.5.2012-18.5.2012


ŠVOČ

Dňa 12.04.2012 sa uskutoční 2. ročník súťaže ŠVOČ. Súťaž bude prebiehať v troch sekciách:
Letecké strojárenstvo, Avionické a senzorické systémy a Riadenie leteckej dopravy.
Dôležité termíny:
- podanie prihlášok: do 15.03.2012
- odovzdanie práce: do 01.04.2012
Aktuálne informácie budú postupne zverejňované v sekcii ŠVOČ a na web stránke Leteckej fakulty.

Objavte revolúciu v CAD!

Zúčastnite sa aj Vy WEBINÁRU dňa 21 Decembra 2011 a naučte sa ako uvoľniť potenciál kreativity prostredníctvom CREO 1.0! Creo Vám prináša prelomovú technológiu, ktorá rieši 2D a 3D CAD problémy. Naučte sa ako Vám Creo ponúka možnosť voľne kombinovať a spájať vynikajúce vlastnosti v parametrickom 3D so skutočne na ovládanie jednoduchými aplikáciami ako napríklad Flexible modeling, Freestyle alebo 3D Direct.

Online registrácia je možná už teraz! Zaregistrujte sa tu .
Vaše časové pásmo 15:00 - 16:00.
Rýchly pohľad do Creo 1.0:
Direct Modeling
Part Modeling
Mechanical Design and Simulation
Design Detailing

Študenti pozor! Ponuka Altair Engineering!

Pre záujemcov o CAE výpočtové metódy v oblasti automobilového a leteckého priemyslu v súčasnosti ponúka firma Altair Engineering študentské verzie profesionálneho FEM systému pre štrukturálne analýzy konštrukcií Altair HyperWorks. Cena študentskej verzie s platnosťou na 1 rok je 50 EUR. K dispozícii je podrobná dokumentácia a školenie, ktoré vieme zabezpečiť na Katedre leteckej technickej prípravy TU v Košiciach. Záujemcovia sa môzu prihlásiť na adrese: karol.semrad@tuke.sk

Bližšie informácie nájdete na tejto adrese. Popis programu nájdete tu.

Letecký ples

Dňa 04.02.2012 sa v priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice uskutoční 29. letecký ples. Začiatok je plánovaný o 18.00 hod., cena vstupenky je 27.- €. Predpredaj vstupeniek:
- zamestnanci, verejnosť - Bc. Lucia Společníková, tel.: 0918 882 385, dekanát, budova č. 11;
- študenti - Bc. Juraj Mikloš, tel.: 0905 678 259, internát, budova č. 50, izba č. 213.

Vedecký seminár „Senzorika a magnetometria“

Dňa 08. 12. 2011 sa v priestoroch Leteckej fakulty uskutočnil vedecký seminár „Senzorika a magnetometria“, ktorého súčasťou bola nielen prezentácia jednotlivých príspevkov a pracovísk, ale aj letová ukážka bezpilotných prostriedkov vyvíjaných na našej katedre.
Fotky z tejto akcie nájdete v sekcii Fotogaléria.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK A V ŇOM VEĽA ÚSPECHOV!

KLTP praje všetkým šťastné a veselé Vianoce!

Tak sa rok s rokom stretol a opäť sú tu sviatky rodinnej pohody, šťastia z možnosti niekoho obdarovať pekným darčekom, možnosť oddýchnuť si od každodenných starostí či stresu. Katedra leteckej technickej prípravy preto praje všetkým krásne prežitie vzácnych chvíľ v kruhu rodiny a priateľov.

Vedecký seminár „Senzorika a magnetometria“

Katedra leteckej technickej prípravy a Slovenská magnetická spoločnosť Vás pozývajú na vedecký seminár „Senzorika a magnetometria“, ktorý sa bude konať dňa 08. 12. 2011.
Prihlášku na seminár zašlite prosím v elektronickej podobe najneskôr do 02. 12. 2011 na e-mailovú adresu: maria.jozekova@tuke.sk.
Viac informácií o pripravovanom seminári nájdete v sekcii Konferencie a semináre.

Tricopter II.

Takže čoskoro tu máme začiatok semestra a preto by sme radi privítali aj záujemcov o RC modelárstvo, s ktorým úzko súvisí vývoj malých UAV. Na videu sú zábery z prvých chvíľ ďalšieho tricopteru vo vzduchu. Tento tricopter je zatiaľ bez palubného počítača a GPS modulu, ale nie nadlho. Ako vidno, je nutná výmena podvozku, ktorý nezvládol zaťaženie pri predošlom tvrdom pristátí :D

Deň otvorených dverí

Dňa 08. 11. 2011 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach Deň otvorených dverí.
Na tento deň je naplánovaná aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty a to od 11.00 hod., na ktorú záujemcov pozývame. Odchod autobusu od PK4 - Aula fyziky je o 10.30 hod.

Dekanské voľno

Dekan Leteckej fakulty TUKE vyhlasuje na deň 31. 10. 2011 dekanské voľno pre všetkých študentov Leteckej fakulty.

Blahoželáme!

Dňa 13. 09. 2011 sa uskutočnila obhajoba dizertačnej práce Ing. Alexiusa Klindu. K úspešnej obhajobe blahoželáme.

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 13. 09. 2011 o 9:30 sa v zasadacej miestnosti KLTP (B15/36) uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Alexiusa KLINDU s dizertačnou prácou na tému "Analýza a syntéza špeciálnych magnetických senzorov". Prajeme úspešnú obhajobu.

Témy bakalárskych a diplomových prác

Návrh tém bakalárskych a diplomových prác na akademický rok 2011/2012 pre jednotlivé odbory sa nachádza v sekcii Bakalárske práce, resp. Diplomové práce.