Bakalárske práce 2011/2012

Témy bakalárskych prác v AR 2011/2012

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
Indukčnostné snímače a možnosti ich využitia v letectve
Meno študenta:František ANDREJKA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Izolačné materiály v elektrotechnike
Meno študenta:Jozef FEJKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Nanotechnológie v leteckej technike
Meno študenta:Juraj GAŠPAROVIČ
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:štúdium neukončené

Téma bakalárskej práce:
Možnosti využitia akcelerometrov a gyroskopov na malých lietajúcich prostriedkoch
Meno študenta:Marek TURČIN
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Možnosti využitia vektorovej magnetometrie v navigácii
Meno študenta:Tomáš VAISPACHER
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský
Obhajoba práce:jún 2012

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Návrh odstredivej čeľusťovej spojky na malý piestový motor
Meno študenta:Zuzana DEMKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Konštrukčné možnosti znižovania hluku súčasných dvojprúdových leteckých turbokompresorových motorov
Meno študenta:Jakub VIŠŇOVSKÝ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Riadenie leteckej dopravy

Téma bakalárskej práce:
Systémy RFID a možnosti ich využitia v leteckej doprave
Meno študenta:Eva ANATOŠOVÁ (Ext)
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Analýza vplyvu základných meteorologických prvkov a javov na bezpečnosť leteckej dopravy
Meno študenta:Gabriela BALLOVÁ (Ext)
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Korózia kovov a ochrana proti nej
Meno študenta:Anna BEĽUŠOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Integrácia UAS do vzdušného priestoru SR
Meno študenta:Erik BERNÁT
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Meteorologické merania v letectve
Meno študenta:Lukáš BOBKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
História využívania leteckých navigačných systémov
Meno študenta:Ján BODNÁR (Ext)
Vedúci bakalárskej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Vplyv nebezpečných poveternostných javov na prevádzku lietadiel
Meno študenta:Zuzana DAVALOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Sopečné aktivity a bezpečnosť leteckej prevádzky
Meno študenta:Daniela IVANIČOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Plasty a ich výhody použitia
Meno študenta:Ján KALAFUS
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Princípy snímačov používaných v meteorológii
Meno študenta:Martina TABAČKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Predpisy súvisiace s prevádzkou UAS vo vzdušnom priestore EÚ
Meno študenta:Tomáš TAKÁČ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová
Obhajoba práce:jún 2012

Téma bakalárskej práce:
Zliatiny používané v leteckom priemysle
Meno študenta:Vladimír VANČIŠIN
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2012