Harmonogram a rozvrhy

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019

Štúdium

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Ročník1.2.3.1.2.

Zimný semester

Výučba24. 09. 2018 - 21. 12. 2018
Zimné prázdniny22. 12. 2018 - 01. 01. 2019
Skúškové obdobie02. 01. 2019 - 10. 02. 2019

Letný semester

Výučba11. 02. - 10. 05. 201911. 02. – 18. 04. 201911. 02. - 10. 05. 201911. 02. – 18. 04. 2019
Skúškové obdobie13. 05. – 28. 06. 201923. 04. – 17. 05. 201913. 05. - 28. 06. 201923. 04. – 10. 05. 2019
Hlavné prázdniny01. 07. - 31. 08. 2019

Záver štúdia

Zadanie tém ZP---do 31. 10. 2018---do 31. 10. 2018
Odovzdanie ZP---20. 05. - 24. 05. 2019---06. 05. - 10. 05. 2019
Štátne skúšky---03. 06. 2019 - 07. 06. 2019---20. 05. 2019 - 24. 05. 2019
Promócie---21. 06. 2019
nácvik 20. 03. 2019
13.00-15.00
---11. 06. 2019
nácvik 10. 06. 2019
13.00-15.00

Slávnostné otvorenie AR 2018/2019: 24. 09. 2018 o 11.00 hod. v Aule Maxima

Uzávierka ZS v MAIS-e: 14. 02. 2019 (ukončenie hodnotenia za ZS)
Uzávierka LS v MAIS-e: 04. 07. 2019 (ukončenie hodnotenia za AR)


Rozvrhy na zimný semester 2018/2019 z pohľadu KLTP