2016/2017

Témy bakalárskych prác v AR 2016/2017

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
Kalibrácia viacnásobného snímača zrýchlenia
Meno študenta:Tomáš BRODA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Dátový záznamový systém s bezdrôtovým prenosom
Meno študenta:Igor IURCHENKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Amplitúdová modulácia stimulačných signálov
Meno študenta:Pavol KUPČÍK
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Viackanálový systém presného merania PWM
Meno študenta:Zoltán SZŐKE
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Meranie charakteristík leteckého modelárskeho BLDC motora v generátorovom režime
Meno študenta:Martin VALIGA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Aktuátory satelitov triedy CubeSat
Meno študenta:Michal ZVIRINSKÝ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Konštrukcia pilotovaných kozmických lodí od počiatku vesmírnych letov
Meno študenta:Dominika GREŠOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Návrh palivového a olejového systému experimentálneho prúdového motora SHAKER-1
Meno študenta:Dávid ŠUHAJDA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Pracovník riadenia letovej prevádzky

Téma bakalárskej práce:
Návrh trecej spojky (pomocou klinových remeňov) na malý piestový motor
Meno študenta:Valeriia BALABINA
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Obhajoba práce:jún 2017

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma bakalárskej práce:
Optimalizácia systému zapaľovania piestového zážihového motora
Meno študenta:Ladislav FERENC
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Analýza použitia palivových článkov v pohonnej sústave lietadiel
Meno študenta:Katarína PEČÍKOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma bakalárskej práce:
Analýza významných leteckých spoločností v histórii po súčasnosť
Meno študenta:Martina GARANČOVSKÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Analýza najčastejších príčin leteckých nešťastí v civilnom letectve
Meno študenta:Adriána HULÍNOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017

Téma bakalárskej práce:
Vývoj prepravy cestujúcich a nákladu v letectve s ohľadom na bezpečnosť
Meno študenta:Dominika PRIBULOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Obhajoba práce:jún 2017