2015/2016

Témy diplomových prác v AR 2015/2016

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Návrh telemetrického systému pre prenos dát medzi pozemnou stanicou
Meno študenta:Bc. Mário HUČKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Návrh konštrukcie bezpilotného lietajúceho zariadenia typu konvertoplán
Meno študenta:Bc. Viliam ZVALENÝ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma diplomovej práce:
Možnosti využitia bezpilotných prostriedkov pri monitorovaní sopečnej činnosti
Meno študenta:Bc. Michal LAZOR
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Téma diplomovej práce:
Možnosti využitia otvoreného softvéru pri vzdelávaní personálu v leteckej doprave
Meno študenta:Bc. Patrik PADARAS
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Téma diplomovej práce:
Znalostná báza na získanie licencie na prevádzku bezposádkových prostriedkov
Meno študenta:Bc. Slavomíra VALKOVIČOVÁ
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:máj 2016

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma diplomovej práce:
Možnosti využitia bezpilotných systémov pri monitorovaní hranice s Ukrajinou
Meno študenta:Bc. Martin BAČINSKÝ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Téma diplomovej práce:
Vplyv sopečnej činnosti na bezpečnosť a hospodárnosť leteckej dopravy
Meno študenta:Bc. Daniela ĎURAŠOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Téma diplomovej práce:
Vplyv námrazy na bezpečnosť a hospodárnosť leteckej dopravy
Meno študenta:Bc. Veronika HORVÁTHOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016

Téma diplomovej práce:
Analýza rizík spojených s používaním UAV v obývaných priestoroch
Meno študenta:Bc. Radovan MADURA
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2016