2014/2015


Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu
v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2014/2015

     Sekcia "AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY"
     Dátum konania súťaže:14. 04. 2015
     Začiatok súťaže:13.30 hod.
     Miestnosť:Zasadacia miestnosť KLTP, B15/36
     Komisia pre sekciu Avionické a senzorické systémy:
     Predseda komisie:
     Členovia komisie:     Tajomník:
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD.
Ing. Miroslav ŠMELKO, PhD.
Ing. Mária JOZEKOVÁ

Výsledky 5. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. Tomáš KLIMENT
Aplikácia magnetometrov pre „LOW-COST“ kompasové systémy
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
2.
Bc. Martin KRCHŇÁK
Tvorba signálu pre simulátor systému DVOR v akustickom pásme
doc. Ing. Ján Labun, PhD.
3.
Bc. Juraj TARJÁNYI
Možnosti využitia EH antén v leteckej komunikácii
doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Témy prác ŠVOČ

Téma ŠVOČ:
Aplikácia magnetometrov pre „LOW-COST“ kompasové systémy
Meno študenta:Bc. Tomáš KLIMENT
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2015


Téma ŠVOČ:
Tvorba signálu pre simulátor systému DVOR v akustickom pásme
Meno študenta:Bc. Martin KRCHŇÁK
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2015


Téma ŠVOČ:
Riadenie vesmírnych dopravných prostriedkov
Meno študenta:Bc. Matej MOLČAN
Vedúci ŠVOČ:Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2015


Téma ŠVOČ:
Možnosti využitia EH antén v leteckej komunikácii
Meno študenta:Bc. Juraj TARJÁNYI
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2015