Bakalárske práce 2013/2014

Témy bakalárskych prác v AR 2013/2014

Avionické systémy

Téma bakalárskej práce:
Modul vizualizácie telemetrických dát pre pozemnú stanicu UAV
Meno študenta:Mário HUČKO
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Prevádzka lietadiel

Téma bakalárskej práce:
Návrh a realizácia jednoduchej modulárnej nosníkovej konštrukcie x-coptéra
Meno študenta:Viliam ZVALENÝ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma bakalárskej práce:
Mechanické vlastnosti plastov používaných v leteckom priemysle
Meno študenta:Ľudmila MIMOVIČOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Súčasný stav kompozitných materiálov a ich ďalší vývoj v konštrukcii lietadla
Meno študenta:Martin BREDA
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Ekonomické zhodnotenie výroby, zberu a recyklácie vybraných plastov
Meno študenta:Michaela ROHÁĽOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Vplyv sopečnej činnosti na leteckú dopravu
Meno študenta:Michal LAZOR
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
História leteckej meteorológie
Meno študenta:Marek PINKOŠ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Fauna a letecká doprava
Meno študenta:Martin KUREJ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma bakalárskej práce:
Analýza vplyvu námrazy na leteckú prevádzku
Meno študenta:Veronika HORVÁTHOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Prúdenie vzduchu ako faktor ovplyvňujúci bezpečnosť a hospodárnosť leteckej prevádzky
Meno študenta:Daniela ĎURAŠOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
História a perspektívy využitia satelitnej navigácie v letectve
Meno študenta:Michal RICHNAVSKÝ
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Bezpečnostné aspekty prevádzky bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Zuzana GMUCOVÁ
Vedúci bakalárskej práce:doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Obhajoba práce:jún 2014

Téma bakalárskej práce:
Analýza možností umiestnenia malej veternej elektrárne
Meno študenta:Ján LECH
Vedúci bakalárskej práce:Ing. Miroslav Laššák
Obhajoba práce:jún 2014