ŠVOČ 2013/2013


Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2012/2013

Výsledky 3. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionika a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. František ONDERKO
Kurzová informácia ADF III. generácie
doc. Ing. Ján Labun, PhD.
2.
Tomáš KLIMENT
Kalibrácia 2D senzorov vektorových polí pomocou neurónových sietí
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
3.
Bc. Henrich GLASER-OPITZ
Miestny pozičný systém
doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Výsledky 3. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Letecké strojárenstvo

Prevádzka lietadiel
 1. Bc. Maroš KOMJÁTY
  Návrh digitálneho riadenia výstupnej dýzy MPM-20
 2. Bc. Peter SAMSELY
  Modulárna prútová konštrukcia základného rámu UAV
 3. Dalibor KUŽMA
  3D model výstupného ústrojenstva malého prúdového motora MPM-20

Prevádzka letísk
 1. Bc. Helena VARECHOVÁ
  Ochrana energetických, radarových a navigačných zariadení letiska
 2. Bc. Dagmara KOCAIOVÁ
  Metódy monitoringu letiskových a lietadlových odmrazovacích materiálov
 3. Bc. Ingrid KÁNTOROVÁ
  Kvalitatívne požiadavky kladené na denné značenie letísk


Dôležité informácie a termíny

     3. ročník súťaže ŠVOČ prebiehal v troch sekciách:

 • Letecké strojárenstvo,
 • Avionika a senzorické systémy,
 • Riadenie leteckej dopravy.


SEKCIA „AVIONIKA A SENZORICKÉ SYSTÉMY“ PRE AR 2012/2013

     Deň konania súťaže: 11. apríl 2013
     Začiatok súťaže: 14:00 hod.
     Miesto konania: B16/20 - Katedra avioniky


     Priebeh súťaže ŠVOČ má formu verejnej prezentácie v trvaní maximálne 7 minút a diskusie 5 minút. Komisia má právo zmeniť dĺžku trvania prezentácií podľa počtu prezentovaných prác.


     Súťažné práce sú posudzované podľa kritérií:

 • vedecký prínos a originalita práce (0-20 bodov),
 • použité metódy a aktuálnosť riešenej problematiky (0-20 bodov),
 • prezentácia (použitie techniky, prednes, názornosť obrazovej dokumentácie) (0-20 bodov),
 • podiel študenta na práci (0-10 bodov),
 • diskusia (schopnosť primerane reagovať na otázky členov poroty a pléna) (0-20 bodov),
 • abstrakt (dodržanie pokynov na písanie abstraktu, výstižnosť, presnosť a pravopis) (0-10 bodov).Komisia pre sekciu Avionika a senzorické systémy

     predseda komisie:
     Ing. Róbert BRÉDA, PhD.


     členovia komisie:
     Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
     Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.
     Ing. Miroslav LAŠŠÁK
     Ing. MAREK ČEŠKOVIČ

Témy prác ŠVOČ riešených na KLTP

Téma ŠVOČ:
Autonómny návrat bezpilotného prostriedku
Úloha:
Navrhnúť a realizovať systém autonómneho prostriedku návratu BZP pri strate signálu a na základe výzvy.
Meno študenta:Bc. Ján BAJÚS
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:apríl 2013

Téma ŠVOČ:
Možnosti využitia optoelektronických snímačov na riadenie pohybu mobilnej robotickej platformy
Úloha:
Analýza možností využitia optoelektronických snímačov na riadenie pohybu mobilnej robotickej platformy Arduino POP-BOT, analýza možností vhodného umiestnenia jednotlivých snímačov.
Meno študenta:Bc. Martin DŽUGAN
Vedúci ŠVOČ:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2013

Téma ŠVOČ:
Neurónové siete v senzorovej technike
Úloha:
Teoretický rozbor možností neurónových sietí v senzorovej technike a ich modelovanie.
Meno študenta:Tomáš KLIMENT
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2013

Téma ŠVOČ:
Modulárna prútová konštrukcia základného rámu UAV
Úloha:
Návrh dizajnu základného rámu s možnosťou aplikácie pre 3 a 4 rotorové prevedenie na základe vstupných požiadaviek, spracovanie základných štrukturálnych pevnostných analýz a výrobu funkčného modelu na 3D tlačiarni ako základ na prípravu výroby prototypu.
Meno študenta:Bc. Peter SAMSELY
Vedúci ŠVOČ:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:apríl 2013