ŠVOČ 2011/2012


Súťaž o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu v rámci

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) 2011/2012

Výsledky 2. ročníka súťaže ŠVOČ v sekcii Avionické a senzorické systémy

Umiestnenie
Meno študenta
Téma
Vedúci/konzultant
1.
Bc. Branislav BAJÚS
Bc. Ján BAJÚS
Bezpilotný prostriedok pre letecké snímkovanie
doc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Ing. Karol Semrád, PhD.
doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
2.
Bc. Radoslav CABÚK
Fyzikálne vlastnosti zmesí kvapalných kryštálov rôzneho tvaru dopovaných magnetickými nanočasticami
Ing. Zuzana Mitróová, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
2.
František ONDERKO
Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov
doc. Ing. Ján Labun, PhD.
3.
Bc. Peter SAMSELY
Bc. Jozef OSTROŽNICKÝ
Bezpilotný prostriedok s troma rotormi
doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Ing. Karol Semrád, PhD.
Ing. Miroslav Laššák


Dôležité informácie a termíny

     2. ročník súťaže ŠVOČ prebiehal v troch sekciách:

  • Letecké strojárenstvo,
  • Avionické a senzorické systémy,
  • Riadenie leteckej dopravy.

     Najlepšie práce boli ohodnotené aj finančne. Študenti navyše mali možnosť získať mimoriadne štipendium, extra body pre Erasmus a publikovať svoje články na vedeckej konferencii.

SEKCIA „AVIONICKÉ A SENZORICKÉ SYSTÉMY“ PRE AR 2011/2012

     Deň konania súťaže: 11. apríl 2012
     Začiatok súťaže: 13.30 hod.
     Miesto konania: B15/36 - Zasadačka KLTP

Komisia pre sekciu Avionické a senzorické systémy

     predseda komisie:
     doc. Ing. Rudolf ZAHRADNÍČEK, CSc.


     členovia komisie:
     doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
     Ing. Romana DOBÁKOVÁ, PhD.
     Ing. Róbert BRÉDA, PhD.

Témy prác ŠVOČ

Téma ŠVOČ:
Bezpilotný prostriedok pre letecké snímkovanie
Meno študenta:Bc. Branislav BAJÚS
Bc. Ján BAJÚS
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Ing. Karol Semrád, PhD.
doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:apríl 2012

Téma ŠVOČ:
Fyzikálne vlastnosti zmesí kvapalných kryštálov rôzneho tvaru dopovaných magnetickými nanočasticami
Meno študenta:Bc. Radoslav CABÚK
Vedúci ŠVOČ:Ing. Zuzana Mitróová, PhD.
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2012

Téma ŠVOČ:
Vysokofrekvenčné obvody rádiokompasov
Meno študenta:František ONDERKO
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Obhajoba práce: apríl 2012

Téma ŠVOČ:
Bezpilotný prostriedok s troma rotormi
Meno študenta:Bc. Peter SAMSELY
Bc. Jozef OSTROŽNICKÝ
Vedúci ŠVOČ:doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Ing. Karol Semrád, PhD.
Ing. Miroslav Laššák
Obhajoba práce: apríl 2012