Diplomové práce 2012/2013

Témy diplomových prác v AR 2012/2013

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Systém autonómneho návratu bezpilotného prostriedku
Meno študenta:Bc. Ján BAJÚS
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Riadenie pohybu mobilnej robotickej platformy pomocou optoelektronických snímačov
Meno študenta:Bc. Martin DŽUGAN
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Možnosti využitia MEMS akcelerometrov a gyroskopov na stabilizáciu polohy modelu vrtuľníka
Meno študenta:Bc. Michal JÁNOŠÍK
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Optimalizácia ferosond pre relaxačné magnetometre
Meno študenta:Bc. Viktor KÁN
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Využitie laserových skenerov na mapovanie priestoru
Meno študenta:Bc. Miroslav ONDUŠKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Testovacie zariadenie pre platformu Arduino
Meno študenta:Bc. Marek STRONČEK
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Využitie krokových motorčekov na presné polohovanie
Meno študenta:Bc. Pavol ŠIRILLA
Vedúci diplomovej práce:Ing. Ivan Mikita, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Návrh variantných riešení konštrukcie základného rámu ultraľahkého vrtuľníka
Meno študenta:Bc. Lukáš RÁCZ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Návrh a realizácia modulárnej prútovej konštrukcie základného rámu bezpilotného lietajúceho zariadenia
Meno študenta:Bc. Peter SAMSELY
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Riadenie leteckej dopravy

Téma diplomovej práce:
Meteorologické pozorovania z lietadiel
Meno študenta:Bc. Simona BOGAČEVIČOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Družicové pozorovania v meteorológii
Meno študenta:Bc. Tomáš BRUTOVSKÝ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Analýza dostupných bezpilotných prostriedkov na svetovom trhu
Meno študenta:Bc. Lucia CVOREŇOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Senzorika moderných pozemných dopravných systémov
Meno študenta:Bc. Lenka DUNAJOVÁ
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Kontrolné a bezpečnostné systémy v leteckej doprave a u významných objektov
Meno študenta:Bc. Veronika FURIKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
História a perspektívy využívania bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Bc. Miroslava JURKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Vplyv výberu materiálov na životnosť a ekonomiku prevádzky lietadiel
Meno študenta:Bc. Gabriela KAKALEJČÍKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Porovnanie životných cyklov vybraných súčastí lietadla v závislosti na použitom materiáli
Meno študenta:Bc. Lukáš MARCINKO
Vedúci diplomovej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Analýza možností umiestnenia malej solárnej elektrárne
Meno študenta:Bc. Lucia MRUŠKOVIČOVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. František Kmec, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Radarové pozorovania v meteorológii
Meno študenta:Bc. Michal PALGUTA
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Environmentálne hľadiská produkcie vybraných plastových materiálov používaných v leteckom priemysle
Meno študenta:Bc. Viktor POLOHA
Vedúci diplomovej práce:Ing. Romana Dobáková, PhD.
Obhajoba práce:máj 2013

Téma diplomovej práce:
Technické zabezpečenie leteckej záchrannej a pátracej služby
Meno študenta:Bc. Mária VAŠKOVÁ
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Obhajoba práce:máj 2013