VKD 2012


  Prezentácia činnosti katedry

 na Vedeckej konferencii doktorandov