Habilitácia 2011


 Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška

 Ing. Dušana Prasličku, PhD.