Knihy a skriptáKatedrová knižnica

V priestoroch Katedry leteckej technickej prípravy sa nachádza aj katedrálna knižnica (obrázok vľavo), odkiaľ si študenti majú možnosť vypožičať skriptá a iné učebné texty, ako aj zahraničnú literatúru z odboru elektrotechniky alebo strojárstva. Pre študentov je k dispozícii aj zasadacia miestnosť katedry (obrázok vpravo), kde môžu študovať vypožičanú literatúru, prípadne je možné prefotiť si na kopírke malé množstvo strán z tejto literatúry. Knižnicu má na starosti Ing. Mária JOZEKOVÁ, e-mail kontakt je maria.jozekova@tuke.sk.

Edičná činnosť


Edičný plán na rok 2017
Autor(i)Názov knižnej
učebnej pomôcky
Počet AHNavrhovaný nákladTermín odovzdania do tlače
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.Základy analógovej a číslicovej elektroniky13100december 2017
doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Ing. Karol Semrád, PhD.
Základy mechanizmov a častí lietadiel650december 2017
Ing. Ivan Mikita, PhD.
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Materiály, technológie a súčiastky450december 2017
Ing. Ivan Mikita, PhD.
Ing. Ján Bajús, PhD.
Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach550december 2017
Ing. Ivan Mikita, PhD.
Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Technická dokumentácia v elektrotechnike450december 2017
Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Ing. Katarína Draganová, PhD.
Procesory, mikrokontroléry a základy informatiky pre elektrotechnika1050december 2017