2008


Nové Trendy Rozvoja Letectva - 2008

V dňoch 11. - 12. septembra 2008 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej konferencie "Nové Trendy Rozvoja Letectva", ktorej súčasťou bola nami garantovaná sekcia "Aplikovaná magnetometria a senzorika".

Hlavné témy

  • Vzdelávanie v letectve

  • Bezpečnosť leteckej prevádzky

  • Konštrukcia, technológia a prevádzka lietadiel

  • Manažment letectva a riadenie leteckej prevádzky

  • Elektronické systémy lietadiel

  • Letecké pozemné systémy a prostriedky PVO

  • Rozvoj letectva a PVO v podmienkach OS SR

  • Aplikovaná magnetometria a senzorika

Bližšie informácie

Bližšie informácie nájdete na stránke Leteckej fakulty.