O katedre

Z histórie...

História katedry sa začala písať 1. septembra 1979, kedy bola na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach založená Katedra elektrotechniky a elektroniky. Pod týmto názvom existovala viac ako 20 rokov a stala sa jedným z najúspešnejších vedecko-pedagogických pracovísk školy. S prebiehajúcimi zmenami vo vojenskom školstve sa okrem názvu menila aj štruktúra školy a v roku 2000, už pod hlavičkou Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika, sa zmenila štruktúra katedry a dostala nový názov Katedra elektrotechniky a informatiky. Po zániku Vojenskej leteckej akadémie a vzniku Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach došlo k ďalšej zmene štruktúry katedry a od 1. septembra 2004 sa začal používať dnešný názov Katedra leteckej technickej prípravy.
Súčasnosť...

Katedra sa počas svojej viac ako 30 ročnej histórie stala uznávaným a vyhľadávaným partnerom mnohých výskumných pracovísk, inštitúcií, výrobných podnikov a firiem. Túto svoju prestížnu pozíciu dosiahla najmä vďaka vynikajúcim výsledkom vo vedeckej a pedagogickej oblasti. Kvalitne vybudovaná, udržiavaná a rozvíjaná materiálno-technická základňa katedry a vynikajúce pedagogické výsledky pri príprave domácich aj zahraničných študentov a výchove nových vedeckých pracovníkov, sa stali základom pre úspešné vyriešenie zložitých realizačných projektov v rámci vedeckej, výskumnej a taktiež podnikateľskej činnosti, ktorej výsledkom bolo vyriešenie mnohých náročných vedeckých úloh a rozsiahla publikačná činnosť. Absolventi katedry sú úspešní podnikatelia, projektanti, konštruktéri, vynikajúci technici, programátori, učitelia, ale aj vedecko-výskumní pracovníci v elektrotechnických odboroch, najmä v leteckom priemysle. Našli uplatnenie v mnohých slovenských i zahraničných firmách.
Štruktúra...

Štruktúru katedry tvoria dve oddelenia:
  • oddelenie základov leteckej elektrotechniky a kybernetiky,
  • oddelenie základov leteckého strojárstva.
Dlhodobé zámery KLTP

v súlade s „Dlhodobým zámerom TUKE“ pracovníci KLTP spracovali nasledovné dokumenty: