Habilitácia 2017


 Obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška

 Ing. Karola Semráda, PhD.