2016


SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2016

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Organizátori:


Katedra leteckej technickej prípravy
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach


Slovenská magnetická spoločnosť - ZSVTS
Miesto konania:Letecká fakulta TUKE, Rampová 7, Košice, Sieň Vedeckej rady
Dátum konania:8.12.2016
Garanti konferencie:prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., VŠBM, SR
prof. RNDr. Rastislav VARGA, DrSc., UPJŠ, KE, SR
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc., TUKE, KE, SR
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc., TUKE, KE, SR
Programový a vedecký výbor:
Predseda:
Členovia:
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD., TUKE, KE, SR
prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc., TUKE, KE, SR
RNDr. Dalibor BLAŽEK, PhD., VŠB, TU Ostrava, ČR
doc. RNDr. Ján FÜZER, PhD., UPJŠ, KE, SR
RNDr. František KOVÁČ, CSc., SAV, KE, SR
Ing. Miloš PREDMERSKÝ, PhD., USS, KE, SR
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., AOS, LM, SR
prof. Ing. Pavel RIPKA, CSc., ČVUT Praha, ČR
Ing. Zbyněk SCHREIER, CSc., ÚNMS SR, BA, SR
RNDr. Ivan ŠKORVÁNEK, CSc., SAV, KE, SR
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD., TUKE, KE, SR
doc. RNDr. Ján ZIMAN, PhD., TUKE, KE, SR
Organizačný výbor:Ing. Mária JOZEKOVÁ, TUKE, KE, SR
Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD., TUKE, KE, SR
Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., TUKE, KE, SR
Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky.

Zameranie konferencie:
  • výskum nových magnetických materiálov,
  • výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov,
  • magnetické merania,
  • výskum a vývoj senzorov a meracích systémov,
  • testovanie a kalibrácia senzorov,
  • aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe,
  • UAV a ich senzorika.


Rámcový program konferencie:

08:30 - 10:00Zahájenie konferencie
1. blok prezentácií
10:00 - 10:20Prestávka, občerstvenie
10:20 - 12:002. blok prezentácií
12:00 - 13:30Obed
13:30 - 15:303. blok prezentácií
15:30 - 15:50Prestávka, občerstvenie
15:50 - 17:004. blok prezentácií
17:00Ukončenie seminára
Spoločenské posedenie
Účasť na konferencii je bezplatná - vrátane občerstvenia, obeda a záverečného posedenia.

Pre záujemcov je k dispozícii aj publikovanie príspevkov vo forme článku v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v konferenčnom zborníku. Príspevky napísané v šablóne posielajte e-mailom do 21.11.2016 na sam2016@tuke.sk. Konferenčný zborník vyjde na CD, bude mať ISBN.

Oficiálne jazyky konferencie sú slovenčina, čeština a angličtina.

Ubytovanie je možné v obmedzenom rozsahu priamo v areáli LF TUKE.

Vyplnené prihlášky posielajte e-mailom do 14.11.2016 na sam2016@tuke.sk.