10 rokov LF TUKE - Akademická slávnosť


  Akademická slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia LF TUKE