2014/2015

Témy diplomových prác v AR 2014/2015

Senzorika a avionické systémy

Téma diplomovej práce:
Kalibrácia 3D senzorov pomocou neurónových sietí
Meno študenta:Bc. Tomáš KLIMENT
Vedúci diplomovej práce:doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Téma diplomovej práce:
Návrh modulu pre meranie výšky na palube UAV
Meno študenta:Bc. Pavol LIPTÁK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Prevádzka lietadiel

Téma diplomovej práce:
Vplyv PVD povlaku na kontaktnú únavu spekaného materiálu
Meno študenta:Bc. Tomáš CHOVANEC
Vedúci diplomovej práce:prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Obhajoba práce:máj 2015

Téma diplomovej práce:
Interaktívny programový sprievodca pre počítačom podporované konštruovanie
Meno študenta:Bc. Rastislav ŠATEK
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Riadenie leteckej dopravy - denné štúdium

Téma diplomovej práce:
Bezpečnostné prvky používané na palubách UAV
Meno študenta:Bc. Radoslav DLUHOŠ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Téma diplomovej práce:
História a perspektívy využitia bezpilotných prostriedkov
Meno študenta:Bc. Stanislav INKÁB
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Téma diplomovej práce:
Tvorba slovenského rozhrania programu QtiPlot
Meno študenta:Bc. Veronika TOPORCEROVÁ
Vedúci diplomovej práce:Ing. Katarína Draganová, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015

Riadenie leteckej dopravy - externé štúdium

Téma diplomovej práce:
Vyhodnotenie pravdepodobnosti poškodenia komponentov v prevádzke leteckej techniky
Meno študenta:Bc. Pavol ŠTEC
Vedúci diplomovej práce:Ing. Karol Semrád, PhD.
Obhajoba práce:máj 2015