Oznamy

Vesmírny týždeň na LF TUKE 2016

Aj v tomto roku Letecká fakulta pripravila pre záujemcov ponuku aktivít zameraných na vesmír a kozmické technológie. V rámci programu “Vesmírny týždeň Leteckej fakulty 2016” by sme radi upriamili vašu pozornosť aj na rôzne ustanovizne v Košiciach, ktoré sa priamo zaoberajú astronómiou, prípadne príbuznými aktivitami.

Harmonogram štúdia a rozvrhy

Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017 a rozvrhy z pohľadu katedry na aktuálny semester sú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 26. 08. 2016 sa uskutočnili obhajoby dizertačných prác Ing. Jána Bajúsa a Ing. Viktora Kána.
K úspešným obhajobám blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných aj osobných úspechov.

Syndikovať obsah