Oznamy

Rozvrhy na LS AR 2017/2018

Rozvrhy na aktuálny letný semester z pohľadu katedrysú dostupné v sekcii Harmonogram a rozvrhy.

Materiály a technológie v elektrotechnike

Na KLTP boli vydané nové skriptá s názvom Materiály a technológie v elektrotechnike. Publikácia je určená študentom vysokých škôl elektrotechnických špecializácií v bakalárskom a inžinierskom štúdiu so zameraním na avioniku, senzoriku a elektroniku.

Impulzové a číslicové obvody

Na KLTP bola vydaná nová vysokoškolská učebnica s názvom Impulzové a číslicové obvody. Učebnica je určená študentom vysokých škôl v bakalárskom a inžinierskom štúdiu študijných odborov Elektronika, Letecké a kozmické inžinierstvo a to so zameraním na avionické systémy, leteckú a priemyselnú senzoriku, informatiku a elektroniku.
Poslúži aj ako zdroj užitočných informácií pre odborníkov z praxe.

Syndikovať obsah