Oznamy

Súťaž o Cenu Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť organizuje už piaty rok celoslovenskú súťaž o Cenu Štefana Jedlíka, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, po úspešnej obhajobe záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, resp. dizertačnej) zaoberajúcej sa problematikou magnetizmu, magnetických vlastností látok a ich aplikáciami. Prihlášku spolu s úplným textom práce v elektronickej forme a s písomným súhlasom vedúceho práce, resp. vedúceho katedry, ktorá tému záverečnej práce vypísala, je potrebné poslať na adresu organizátora súťaže: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., Slovenská magnetická spoločnosť, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice do 30. 08. 2016. Prihlášku a ďalšie podrobnosti o súťaži je možné nájsť na webovom sídle SMAGS.

Kolégium rektora na LF TUKE

Dňa 02. 05. 2016 sa na LF TUKE konalo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora, ktorého súčasťou bola aj prehliadka pracovísk LF. Fotky z akcie si môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Syndikovať obsah